Hautaustoimisto ja
Kukkakauppa Lund Ky

keskustie 32,
35300 ORIVESI
puh. 050-590 3274
Avoinna

ma - pe 9 - 17, la 9 - 13
muina aikoina sopimuksen mukaan.

Päivystys liikeajan ulkopuolella 0400-631 100
Aloita hautajaisten suunnittelu tästä.

Perunkirjoitukset

Perunkirjoitus on perintökaaren 20. luvussa määrätty tilaisuus. Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta.


Perunkirjoitus on toimitettava aina, riippumatta siitä minkä ikäinen vainaja oli tai oliko hänellä omaisuutta tai ei. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka toimitetaan Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Perunkirjoitustilaisuus

Perunkirjoitustilaisuudessa luetteloidaan perinnönjättäjän perilliset ja muut oikeudenomistajat sekä laaditaan yksityiskohtainen luettelo pesän varoista ja veloista sekä todetaan muut perintöveron määräämiseen liittyvät seikat, erityisesti puolisoiden välisiin varallisuussuhteisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset, kuten lesken oikeus hallita jäämistöä jakamattomana tai olla luovuttamatta tasinkoa vainajan perillisille ym. Se henkilö, jonka hallussa kuolinpesä (pesänhoitaja) valitsee erunkirjoituksen toimittajiksi uskotut miehet, jotka suorittavat omaisuuden luetteloinnin ja arvioinnin. Yleensä sama henkilö toimii myös pesän ilmoittajana. Tämä velvollisuus kuuluu lain mukaan sille, joka on parhaiten perillä pesän tilasta.

PERUNKIRJOITUSASIOISSA OTA YHTEYTTÄ:
PUHELIMITSE: 040 631 1006
SÄHKÖPOSTILLA: asiakaspalvelu@hautaustoimisto.fi

Hautaustoimisto ja Kukkakauppa Lund Ky  |  Keskustie 32, 35300 ORIVESI  |  puh. 050-590 3274